Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2011

Οικογενειακό δένδρο

Στην οικογένειά μας έχει διασωθεί ένα οικογενειακό δένδρο, που είχε καταγράψει ο παππούς μου, Αναστάσιος Π. Βάρβογλης. Το αναρτώ ως πρώτο περιεχόμενο της ιστοσελίδας μου, με την ελπίδα ότι θα το δούν άλλοι απόγονοι του Γεώργιου Γ. Βάρβογλη και θα έρθουν σε επαφή μαζί μου, για να ολοκληρώσουμε αυτό το δένδρο.

Η επιστημονική-επαγγελματική ιστοσελίδα μου είναι στη διεύθυνση:
http://www.astro.auth.gr/~varvogli